Misija, vizija ir tikslai

Misija. Suteikti galimybA� jaunuoliams A?gyvendinti savo idA�jas visuomenA�s informavimo priemoniA? pasaulyje, padedant A?gyti reikiamA? A?iniA? ir jas pritaikyti praktiA?kai.

Vizija. Utenos regione A?sitvirtinusi organizacija, kurioje jaunuoliai ugdo supratimA� apie socialinA� A?iniasklaidA� ir technologijas, rinkodarA�, visuomeninA� veiklA�.

Tikslai:

Online Drugstore, cialis 800 mg black kopen, Free shipping, doxycyclin order online, Discount 10%