Festivalio a�zLituanikaa�? atidaryme a�� senosios lietuviA?ko roko dainos

UTV

Publikuota
2015 m. rugsėjo 7 d.

cialis in egypt. a�zAA? nemA�gau lietuviA?kos estrados. Mokykloje mus labiau masino tai, ko radijas netransliavo. IA? rankA? A? rankas vieni kitiems perduodavome magnetofono juostas, kuriose skambA�jo a�zGA�liA? vaikA?a�?, a�zKertukA?a�?, a�zAntanA�liA?a�? muzika. Visa tai A?iek tiek priminA� a�zThe Beatlesa�? , tikrA�jA� roko muzikA�, kurios klausytis sovietmeA?iu neturA�jome jokiA? galimybiA?a�?, a�� prisimena teatro reA?isierius Aidas Giniotis. Pastarosiomis savaitA�mis tokios muzikos Aido gyvenime yra labai daug a�� kartu su muzikantu, kompozitoriumi ir aranA?uotoju Andriumi Kulikausku jis rengia ankstyvA?jA? roko dainA? programA�, kuri kitA� savaitgalA? Vilniaus KalnA? parke atidarys jubiliejinA? roko festivalA? a�zLituanika 30a�?.

Daug ankstyvojo roko lietuviA?kos muzikos klausA�s, kalbA�jA�s su dar likusiais ano laiko muzikantais Aidas Giniotis savo galvoje sukA�rA� roko pionieriA? vizijA�. Jis neabejoja, kad tai bA�siA�s nuotaikingas, A?aismingas ir netgi chuliganiA?kas pasirodymas, klausytojus nukelsiantis A? 1969a��1974 metus. SkambA�s to laikotarpio grupiA? a�zKertukaia�?, a�zGintarA�liaia�?, a�zGA�liA? vaikaia�? bei A?iek tiek vA�liau sukurtos maestro Vytauto Kernagio dainos.

a�zKiekvienA� kartA�, kai tik A?iA�riu kino filmA� a�zMaA?oji iA?paA?intisa�?, per kA�nA� ima bA�gioti A?iurpuliukaia�?, a�� sako Aidas Giniotis ir priduria, kad ano meto pogrindyje grojusiA? ir per radijA� netransliuojamA? grupiA? dainos skambA�jo daug A?domiau nei populiariA? vokaliniA? instrumentiniA? ansambliA? muzika.

Kad festivalio atidarymas suskambA�s A?domiai, A?vieA?iai ir spalvingai, byloja ir projekto dalyviA? pavardA�s. Roko pionieriA? dainas KalnA? parko scenoje atliks aktorius ir bardas Andrius Kaniava, teatro reA?isierius ir dainininkas Vidas Bareikis, aktorius ir dainininkas Ainis StorpirA?tis, taip pat a�zKeistuoliA? teatroa�? aktoriai Ilona BalsytA�, Darius AuA?elis, Dalius Skamarakas.

AtlikA�jA? pasirodymus lydA�s gyvos muzikos grupA�, kurioje tikras Lietuvos muzikantA? elitas: bA�gnininkas Linas BA�da, gitaristai Andrius Daugirdas, Gintaras A�ulinskas, Aleksandras Tenas bei talentingas pianistas Richardas Banys.

Programos rengA�jai net neabejoja, kad tai bus puiki pramoga A?eimai. Savo vaikams ir anA�kams juk turime papasakoti apie muzikA�, kurios klausA�si mA�sA? tA�vai ir seneliai.

1985-aisiais LietuvA� sudrebinA�s ir uA? A?alies laisvA� per muzikA� jau bandA�s kalbA�ti roko muzikos festivalis a�zLituanikaa�? A?iais metais A?venA?ia 30 metA? jubiliejA?. Jubiliejiniai koncertai VilniausA� KalnA? parke vyks rugsA�jo 12a��13 dienomis. SpecialiA� programA� jiems rengia trumpam atgimusios grupA�s a�zAirijaa�? ir a�zKatedraa�?, naujas ir senas dainas gros a�zAntisa�?, a�zBixa�?, a�zRebelhearta�?, dainininkas Saulius PrA�saitis, netikA�tA� pasirodymA� A?ada grupA�s a�zMaA?ina vremenia�? lyderis, prieA? karA� Ukrainoje aA?triai pasisakantis Andrejus MakareviA?ius, savo mA�gstamiausiA? dainA? rinkinA? ruoA?ia Borisas GrebenA?A?ikovas ir legendinA� jo grupA� a�zAkvariuma�?. JubiliejinA? koncertA� vainikuos unikalus maestro Vladimiro A?ekasino projektas, kuriame dA?iazo korifA�jus sujungs kompiuterinA� grafikA�, dA?iazo muzikA� ir garsiausius Lietuvos roko muzikos atlikA�jus. Performanse dalyvaus Marijus MikutaviA?ius, Saulius UrbonaviA?ius, Algirdas KauA?pA�das, Povilas MeA?kA�la, Borisas GrebenA?A?ikovas ir Andrejus MakareviA?ius.

Daugiau informacijos apie renginA?:

https://www.facebook.com/events/107428196266503/