NaujovA� Lietuvoje: teismA? paslaugos teikiamos ir internetu

UTV

Publikuota
2013 m. birželio 29 d.
Liepos 1 d. startuoja Lietuvos teismA? elektroniniA? paslaugA? portalas e.teismas.lt, kuriame gyventojai ir A?monA�s galA�s pateikti ir gauti civilinA�s, administracinA�s ir administraciniA? teisA�s paA?eidimA? bylA? dokumentus, klausytis nagrinA�jamA? bylA? A?raA?A?, mokA�ti A?yminA? mokestA? ir baudas neiA?vykdami iA? namA?.
Pasak TeisA�jA? tarybos ir Lietuvos A�AukA?A?iausiojo Teismo pirmininko Gintaro KryA?eviA?iaus, A?is portalas a�� labai svarbus A?ingsnis kuo daugiau valstybA�s teikiamA? paslaugA? perkeliant A? elektroninA� erdvA� ir kartu puiki priemonA� byloms nagrinA�ti kokybiA?kiau ir operatyviau.
Prisijungti prie elektroninA�s teismA? sistemos nuo liepos 1 d. bus galima per elektroninA� bankininkystA�, naudojantis asmens tapatybA�s kortele su elektroniniu paraA?u arba gavus tiesioginius prisijungimo duomenis iA? teismo.
Gyventojai ir A?monA�s galA�s patys pateikti teismui praA?ymus, ieA?kininius pareiA?kimus, paaiA?kinimus pagalA� standartinius dokumentA? ruoA?inius, kuriA? sistemoje bus per devyniasdeA?imt.A� Priedus prie dokumentA?, uA?uot siuntus A? teismA� paA?tu, pakaks nuskenuoti.
Pasirinkusieji elektroninA? bylos nagrinA�jimo bA�dA� ne tik sutaupys dokumentA? rengimo, spausdinimo, siuntimo ar vykimo A? teismA� iA?laidas, bet ir mokA�s ketvirtadaliu maA?esnA? A?yminA? mokestA?. Iki A?iol susipaA?inti su bylos medA?iaga, posA�dA?iA? A?raA?ais, gauti dokumentA? kopijas buvo galima tik nuvykus A? teismA�. Nuo A?iol bylA? dalyviai galA�s internete matyti ir elektroninius dokumentus, stebA�ti bylos nagrinA�jimo eigA� a�� nuo dokumentA? teismui pateikimo iki teismo sprendimo priA�mimo.

kamagra 100 chewable tablet.

InformacijA� apie A?vykius byloje portalo vartotojai turA�s galimybA� gauti elektroniniais laiA?kais ir A?inutA�mis mobiliajame telefone.
Advokatas, Vilniaus universiteto TeisA�s fakulteto docentas, Rimantas Simaitis A?sitikinA�s, jog sistema leis greiA?iau ir patogiau susipaA?inti su bylos medA?iaga visiems bylos dalyviams, taupyti laikA� ir iA?laidas, skirtas A?yminiam mokesA?iui, vykimui A? teismA� ir dokumentA? ruoA?imui bei siuntimui.A� a�zKiek A?i sistema naudinga konkreA?iam A?mogui, priklausys nuo jo paties sumanumo ir A?sigilinimo A? bylA�, kurioje dalyvauja.A� Tikiu, kad A?is portalas sutaupys nemaA?ai teisininkA? laiko ir pastangA?, kurias jie galA�s skirti bylos esmeia�?, a�� teigia dr. R. Simaitis.
PanaA?A�s teismA? portalai veikia daugelyje Europos SA�jungos A?aliA?.A� Lietuvos teismA? elektroniniA? paslaugA? portalas buvo kuriamas vienerius metus. ProjektA� A?gyvendino NacionalinA� teismA? administracija ES struktA�riniA? fondA? lA�A?omis.
Daugiau informacijos:
www.teismai.lt
A�https://www.facebook.com/LietuvosTeismai