Spektaklis SAVIA?UDIS Utenoje!

11011930_780603895394188_5492874140631650218_n

Greta Rušėnaitė

Vadovė, vyr. redaktorė
Publikuota
2015 m. lapkričio 26 d.

GruodA?io 1 d. 18 val. Vilniaus maA?asis teatras sveA?iuosis Utenos kultA�ros centre ir pristatys reA?isierA�s GabrielA�s TuminaitA�s spektaklA? a�zSaviA?udisa�? pagal dramatiA?kA�, A?iurpiai juokingA� dramaturgo Nikolajaus Erdmano pjesA�.
a�zTokiA? pjesiA?, tokiA? virA?ukalniA? a�� pasaulio dramaturgijoje nedauga�?, – apie a�zSaviA?udA?a�? sako reA?isierA�. Tai viena A?inomiausiA? sovietmeA?iu uA?draustA? pjesiA? ir vienas genialiausiA? rusiA?ko humoro kA�riniA?, paraA?ytas sovietA? valdA?ios suA?audyto reA?isieriaus Mejercholdo uA?sakymu. 1930-A?jA? balandA? A?vyko a�zSaviA?udA?ioa�? skaitymai Maskvos DailA�s, rugsA�jA? a�� Vachtangovo teatruose. JA? net aA?tuoniolika mA�nesiA? repetavo Stanislavskis, taA?iau A?iA�rovai spektaklio taip ir neiA?vydo. 1980 m. BrodvA�juje spektaklA? pagal A?iA� pjesA� reA?isavo Jonas JuraA?as.
1928 metais paraA?yta pjesA� a�zSaviA?udisa�? labai tiksliai A?vardija baimes. Ji tinkama tam, kuris ieA?ko ir trokA?ta dvasinio apsivalymo, iA?silaisvinimo nuo baimA�s, nekokybiA?kA? A?moniA? santykiA?, negatyvios informacijos srauto. N.Erdmano paraA?ytas a�zSaviA?udisa�? buvo sudA�tingo likimo. LiteratA�ros kritikai ir interpretatoriai tekstA� pripaA?ino kaip talentingai paraA?ytA� ir itin aktualA?. Tai buvo lyg a�ztiksinti bombaa�?. Ne veltui aukA?A?iausia to meto politinA� valdA?ia uA?draudA� pjesA�. Stalinas raA?A�: a�zAA? nelabai geros nuomonA�s apie pjesA�. Artimiausi mano draugai mano, kad ji tuA?toka ir net kenksminga.a�?

N.Erdmano komedijoje a�zSaviA?udisa�? pasakojama, kaip komunaliniame bute su A?mona ir uoA?ve gyvenantis Semionas Podsekalnikovas, susiginA?ijA�s su A?mona dA�l kepeninA�s deA?ros, nutaria nusiA?udyti. A?mona su uoA?ve ir kaimynu bando jA? atkalbA�ti, taA?iau daug kam jo saviA?udybA� pasirodo naudinga. Vienas jA? A?kalbinA�ja A?udytis dA�l visuomenA�s, kita a�� dA�l jos, treA?ias a�� dA�l meno, ketvirtas a�� dA�l religijos. Apsukrus kaimynas jau renka pinigus laidotuvA�ms, bet Podsekalnikovas staiga suvokia, kad jam visiA?kai nesinori mirti. Jis susimA�sto apie gyvenimA� ir mirtA?.
IA?girdA� tokA? pjesA�s pavadinimA�, iA?sigA�stame, juk a�zmA�sA? visuomenA�j minA�ti A?A? A?odA? ir kalbA�ti apie tai yra tabua�? a�� sako aktorius ir a�zSaviA?udA?ioa�? inscenizacijos autorius Tomas Stirna. TaA?iau A?ia pat priduria: a�zGalbA�t nekalbA�jimas apie tai turi dvi puses? Pati pjesA� yra gan egzistencialistinA�, bet atmetus visA� to meto beletristikA�, apie norA� gyventi, apie prasmA�s paieA?kas. Tam, kad suprastum gyvenimo prasmA�, tau reikia prieiti ribA�, pasiekti ekstremalA? taA?kA�a�?.
Pagrindinis spektaklio veikA�jas Semionas SemionoviA?ius Podsekalnikovas a�� bedarbis, tinginys, apsuptas buities, A?suktas A? populizmo idA�jA? sA�kurA?, arba a�� a�zsavanaudiA?kas egoistas, bet kokiom priemonA�m ieA?kantis sau geresnio buvimo, geresnA�s bA�ties. Tik prieA?asA?iA?, kodA�l jis yra nevykA�s, neieA?kantis savyje a�� dA�l visko kalta aplinkaa�? a�� savo vaidinamA� personaA?A� apibA�dina aktorius Daumantas Ciunis. Pasak jo: a�zTai spektaklis apie pasaulA?, kuriame A?mogus tampa ir jo prieA?astimi, ir auka. GroteskiA?kos kasdienybA�s ir buities scenos a�� bA�das kalbA�ti apie populizmo, ideologijA? veikiamA� visuomenA�.a�?
SatyrinA� pjesA� aktoriams a�� galimybA� iA? naujo atrasti patA? A?anrA�, savA�jA? priA�jimA� prie teksto. Tai, pasak aktorA�s AgnA�s A�ataitA�s, repeticijA? metu ir yra A?domiausia a�� a�zbuitA? paversti magija, iliuzija, stebuklu. Kaip tai padaryti? A�domiausia, kad tai nA�ra socialinis teatras, pagrindinA� tema nA�ra saviA?udybA�, nekalbama apie A?mogaus mirtA?, nuopuolA?. Mes bandom sukurti tA? A?moniA? pasaulius. Kokie jie yra? GroteskiA?ki, spalvingi ir A?domA�sa�?.
Spektaklis GruodA?io 1 d. 18 val. Utenos kultA�ros centre.