Utenos jaunimo apdovanojimai

UTV

Publikuota
2012 m. gruodžio 10 d.

GruodA?io 7 d. Utenos kraA?totyros muziejuje vyko tradicija tapA� Utenos jaunimo apdovanojimai (UJA), kuriA? metu netilo sveikinimo ir padA�kos kalbos. Apdovanojimuose 2012 metais jaunA? A?moniA? labui nuveiktus darbus ir pasiektus laimA�jimus vardijo A?inomi visuomenA�s veikA�jai A�bei nevyriausybinio sektoriaus atstovai.

a�zLabai smagu, kad apdovanojimai kiekvienais metais susilaukia vis daugiau susidomA�jimo:A� didA�ja pasiA�lymA? nominacijoms, dar aktyviau balsuojama. DA?iugu, kai vos per pirmas 24 valandas po balsavimo paskelbimo nuomonA� pareiA?kA� net 300 A?moniA?!a�? a�� sakA� Utenos visuomeniniA? jaunimo organizacijA? sA�jungos a�zApskritasis stalasa�? (UVJOSAS) prezidentas Konradas Kazlauskas.

Apdovanojimai atiteko:

a�zMetA? jaunimo renginys/iniciatyva/projektasa�? uA? nuopelnus skatinant jaunA? A?moniA? pilietiA?kumA� a�� gatvA�s kultA�ros renginysA�a�zGyvenimas kitokiu ritmua�?;

a�zMetA? jaunimo lyderisa�? a�� buvusi UtenosA�A. A�apokos gimnazijosA�prezidentA�A�Odeta A�ileikytA�;

a�zMetA? jaunasis menininkasa�? a��A�fotografA�A�bei menu uA?siimantiA�Vilma DeveikytA�;

a�zMetA? moksleivisa�? a�� konkursA?, olimpiadA? ir A?empionatA? dalyvis, PietA? KorA�joje vykusios astronomijos olimpiados bronzos laimA�tojas,A�Karolis Markauskas;

a�zMetA? savanorisa�? a�� aktyvus Utenos internetinA�s televizijos savanoris, Utenos Adolfo A�apokos gimnazijos mokiniA? tarybos narys, Lietuvos moksleiviA? sA�jungos (LMS) savanorisA�Donatas LaurinaviA?ius;

a�zMetA? sportininkasa�? a�� akrobatiniais triukais LietuvA� garsinA�s ir 1- A�jA� vietA� Baltijos A?aliA? akrobatinio vaA?iavimo motociklA? renginyje ,,Bike showa�? iA?kovojA�sA�Nerijus Malinauskas;

a�zMetA? jaunimo organizacijaa�? a�� aktyviai atstovaujantis mokiniA? interesusA�Lietuvos moksleiviA? sA�jungos Utenos moksleiviA? savivaldA? informavimo centras;

a�zMetA? studentasa�? a�� studijuojanti Vilniuje, bet aktyviai veikianti UtenojeA�Marija A�araitA�.

Visai netikA�tai paskutinis apdovanojimas, kuris A? balsavimA� nebuvo A?trauktas, organizatoriA? sprendimu atitekoA�Jolantai AnA?ienei, sukA�rusiai a�zApskritojo staloa�? logotipA�.

Skirtingai nei praA�jusiais, A?iais metais organizuojant UJA buvo pasirinktas A?iek tiek kitoks renginio formatas a�� oficialus. Pasak K. Kazlausko tai pasiteisino ir kitais metais A?is renginys liks panaA?aus pobA�dA?io.

a�zApdovanojimA? vakaras praA�jo labai sklandA?iai ir jaukiai. Malonu matyti, kaip jauni A?monA�s dA?iaugiasi gavA� A?vertinimA�. Manau, kiekvienam tai yra paskatinimas dar aktyviau veikti savo srityjea�?, – teigia K. Kazlauskas.

 

A�altinis:A�Utenos visuomeniniA? jaunimo organizacijA? sA�junga a�zApskritasis stalasa�? lasix pills.

Fotografavo Justinas Korsakas